Hjem

Min Helsebank håndterer sykefraværet i bedrifter. Dette fører til redusert sykefravær og reduserte kostnader.

  • Har din bedrift store kostnader i forbindelse med sykefravær?
  • Bruker lederne mye tid og ressurser på tidsfrister og koordinering av eksterne parter (lege, Nav, behandlere)?
  • Har dere utfordringer med oppfølgingsprosessen?
  • Opplever du at sykemeldte står lenge i kø for å komme på undersøkelser og operasjoner?
  • Synes du det er en utfordring å holde god kontakt med den sykemeldte?

 

Eksempel:

Bedrift med 500 ansatte, 5% sykefravær

– koster bedriften 14,9 millioner årlig

Reduseres sykefraværet med 1% (ned til 4%)

-sparer bedriften 3 millioner årlig