Om oss

Vi er sykepleiere og vi reduserer sykefraværet i bedrifter

 • Bruker den ansattes rettigheter i offentlig helsetjeneste
 • Fjerner arbeidsgiverperioden ved kroniske sykdommer
 • Helsefaglig veiledning for ansatt og leder
 • Bistår i tilretteleggingsarbeidet
 • Bistår med god kontakt mellom leder og ansatt
 • Innhenter informasjon fra sykemelder

 

Vi koordinerer

 • Ansatt ringer sykepleier når sykemelding foreligger
 • Gjennomgang av henvisning, muligheter for mer effektive løsninger?
 • Informasjon om videre prosess, iverksette kontakt med eksterne parter
 • Informasjon til leder om funksjonsnivå, og muligheter for tilrettelegging
 • Din bedrift får god og riktig dokumentasjon på arbeid som er utført

 

Refusjoner

 • Sykemelding, -foreldre, -pleie, og omsorgspermisjon
 • Kronisk sykdom, søke fritak arbeidsgiverperioden
 • Permisjon over 14 dager, så sykemelding innen 4 uker
 • Egenmelding, sykemelding, sykemelding
 • K27 rapporter (etterlyse hos Nav om ikke utbetaling)
 • Bruk arbeidsgivertelefonen Nav 55 55 33 36

 

Referanse bedrifter:

Cisco Systems Norway as (ingeniører)

Ryds Bilglass as (bilglassmontører)

Rygg Gummi as (produserer alt innen gummi)

Vaktmester Andersen as (vaktmester, renhold, gartner tjenester)

KM Bemanning as (elektrikere)

Sparebank1 Modum (bankvirksomhet)